Dom sv. Huga z Grenoble, n.o.

Otvorili sme pre Vás zariadenie rodinného typu s kapacitou 16 osôb, v ktorom koncept starostlivosti je založený na princípe rodinného prostredia. Zariadenie je situované v dvoch samostatných domoch na oplotenom polhektárovom pozemku . Celý komplex sa nachádza v tichom prostredí bez rušivých vplyvov.

Postaráme sa o Vás

V rámci odborných činností je realizované najmä základné sociálne poradenstvo, každodenná pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,…
Ďalej...

Záujmová činnosť

V rámci záujmových činností pripravujeme kultúrne, rekreačné a spoločenské aktivity s cieľom aktivizovať a rozvíjať Vaše schopnosti a zručnosti. …

Viac...

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY RODINNÉHO TYPU

BIDOVCE Č. 307, 308

Dobrý deň,
  dovoľte, aby sme Vás informovali o našom novom zariadení v Bidovciach, okres Košice – okolie. Otvorili sme pre Vás Zariadenie opatrovateľskej služby rodinného typu s kapacitou 16 osôb, v ktorom koncept starostlivosti je založený na princípe rodinného prostredia.
    Naším hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu života Vás, ktorí ste odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby vytvorením zariadenia rodinného typu, ktoré Vám poskytne komplexné sociálne služby prostredníctvom profesionálneho personálu s ohľadom na Vaše osobné potreby a Vaše požiadavky na štandard.

    Bude nám cťou dôstojne sa o Vás postarať.

Ing. Lucia Hrešková a PhDr. Miloš Hreško
zakladatelia neziskovej organizácie
Dom sv. Huga z Grenoble, n.o.

Zariadenie opatrovateľskej služby je situované v dvoch samostatných domoch na oplotenom polhektárovom pozemku. Celý komplex sa nachádza v tichom prostredí bez rušivých vplyvov. Služby zariadenia sú určené osobám s ľahším stupňom odkázanosti, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle §36 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Naše zariadenie poskytuje sociálnu službu celoročnou pobytovou formou na určitý čas 8 osobám v jednom dome.

DOM 1 je prioritne určený pre mužov,
DOM 2 je prioritne určený pre ženy.

Pobyt Vám spríjemní rozľahlá okrasná záhrada, v lete s bylinkovými terasami a kvetinovými záhonmi.

Naši partneri a sponzori

IZBY / INTERIÉR

Dispozičné riešenie prízemia:

  • Spoločenská miestnosť prepojená so slnečnou jedálňou
  • kuchynka
Dispozičné riešenie ubytovacej časti:
  • 4 dvojlôžkové izby, dva so vstupom na terasu
  • 2 centrálne kúpeľne

POSTARÁME SA O VÁS

V rámci odborných činností je realizované najmä základné sociálne poradenstvo, každodenná pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní Vašich práv a právom chránených záujmov a zvýšená ošetrovateĺská starostlivosť.

V rámci obslužných činností Vám zabezpečíme ubytovanie, celodenné stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

Ďalej…

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

V rámci záujmových činností pripravujeme kultúrne, rekreačné a spoločenské aktivity s cieľom aktivizovať a rozvíjať Vaše schopnosti a zručnosti. Záujmová činnosť plne reflektuje Vaše potreby a požiadavky s dôrazom na Vašu individualitu.

Ďalej…

PROJEKT

Chceme Vám vrátiť chuť do života a dať Vám možnosť oddychu a relaxu aktivitami, ktoré Vám nedovolia stráviť celý deň na izbe za zatvorenými dverami.

V roku 2015 realizujeme náš pilotný voľnočasový projekt:

Vráťme seniorom mladosť silou byliniek

Línia projektu vrámci aktivačných cvičení a voľnočasových aktivít je celoročná. V priebehu roka zrealizujeme prednášky s odborníkmi o pestovaní a využití liečivých rastlín. Do realizácie projektu zapojíme vrámci praxe a dobrovoľníctva študentov zo stredných a vysokých škôl so špecializáciou záhradníctvo a liečivé byliny.

Vo vegetačnom období bylín navštívime biofarmu vrámci celodenného výletu.

Na konci leta pozveme sponzorov, podporovateľov projektu a rodinných príslušníkov obyvateľov nášho zariadenia na spoločnú exkurziu v našej bylinkovej záhrade a odovzdáme im ako poďakovanie za podporu živú bylinku podľa výberu v kvetináči z našej tvorivej dielne.

Kontaktujte nás

8 + 8 =