Kontakt

Prevádzkovateľ:

Dom sv. Huga z Grenoble, n.o.
Sídlo: Slovenská 781/17, 075 01 Trebišov
IČO: 45743371

Zapísaný v registri neziskových organizácií pod číslom: OVVS/15/2014
Zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb: 263/2014-OSV

Kontakt:
tel.: 0905 377 244, 0917 388 945

Prevádzka:

Dom sv. Huga z Grenoble, n.o. – Zariadenie opatrovateľskej služby rodinného typu
Bidovce č. 307, 308; Košice-okolie

Riaditeľ: PhDr. Miloš Hreško
Tel.: 0917 388 945
e-mail: hresko@domsvhuga.sk

Zástupkyňa riaditeľa:
Vedúca prevádzkovo-ekonomického úseku:
Ing. Lucia Hrešková
Tel.: 0905 377 244

Informácie o podmienkach prijatia a cenníku úhrad:
Tel. : 0905 377 244

www.domsvhuga.sk

Kontaktný formulár

15 + 2 =