ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

rámci záujmových činností pripravujeme kultúrne, rekreačné a spoločenské aktivity s cieľom aktivizovať a rozvíjať Vaše schopnosti a zručnosti. Záujmová činnosť plne reflektuje Vaše potreby a požiadavky s dôrazom na Vašu individualitu

V zariadení máte príležitosť využívať svoj vlastný potenciál v rámci Vašich fyzických možností a možností zariadenia. Aktívne Vás zapojíme nielen do sebaobsluhy, ale aj do drobných domácich prác. Naším zámerom je aktivizovať Vás prirodzenou cestou prostredníctvom činností, na ktoré ste boli celý život zvyknutí.